Tố Hoài – GUINNESS MẸ – thơ

0
240

.                  GUINNESS MẸ

          Nhân Guinness Việt Nam
         ghi tặng Mẹ tuổi tròn trăm.

Niềm vui Guinness hỏi
Mẹ! Cách nào sống lâu?
Mẹ cười xòa, liền nói
–  Tôi nào có gì đâu!

Nhân sơ vốn bản thiện
Từ giọt sữa lớn òa.
Ngập tràn trong tùy tiện
Miếng hơn vào, bệnh ra!

Thân mình như cây cỏ
Nhờ vào đất mà xanh.
Mặc thây trời nắng nỏ
Mình cứ sống hết mình!

Sống chung giàn bầu bí
Không thể tính chi li
Tranh nhau không lớn được
Cùng bão lũ, sân – si!

Tình đời so bát, đũa
Chạm va tựa vào nhau.
Đời cộng vào từng bữa
Nhân ra thành ân sâu.

Trời hồn nhiên phải trái
Đất tự hành vòng quay
Ta thuận chiều mà hái
Đừng lọc lừa đảo xoay.

Ôi cuộc đời đơn giản
Khó dễ bởi lòng ta
Thời gian không cần đếm
Tới một trăm thôi à!

    Tp. Hồ Chí Minh, 1-10-2008
.           
Tố Hoài

BÌNH LUẬN