Tố Hoài – NGHE Ở CHÙA LINH SƠN – thơ

0
620

                                nghe-o-chua-linh-son

Vọng xưa như tiếng Phù Nam
Loi thoi mặt nước âm vang mái chèo.
Tiếng lòng nàng Lạp phiêu diêu
Tưởng như tiếng lẫy nỏ chiều chàng Chân(*)?

Nghe trong từng tiếng chuông ngân
Mảnh mai đứt gẫy như gần như xa.
Vọng từ bốn mặt vọng qua
Chơi vơi con nước nào ra tiếng người?

Chắp từ mảnh vỡ xa vời
Mỏng tang tiếng đọng, tiếng rơi nửa chừng.
Se lòng vắt giọt lệ rưng
Làm cơn gió gợn sóng cùng thời gian!

                                                               Ba Thê, An Giang, 2013
                                                                                      TỐ HOÀI
___________
* Truyền thuyết Hỗn Điền: Chàng Kiều Chân Như (Kaundinya) từ Ấn Độ xuôi thuyền về phía biển đông tới đất Nam Bộ vào khoảng năm 70. Liễu Diệp (nàng Lạp) thủ lĩnh bộ tộc vùng đất đem người ra đánh đuổi nhưng bị thua. Sau cuộc chiến thư-hùng nàng lấy làm chồng và lập nên nước Phù Nam (70-627). Người Ấn Độ gọi nước của ông Chân, bà Lạp, hayChân Lạp.

BÌNH LUẬN