Hình ảnh giao lưu với các bạn văn

0
790

trai-viet-tieu-thuyết

to hoai -4

 Cùng Nhà phê bình văn học Tô Hoàng Vũ và Nhạc sĩ Nguyễn Thế Vinh tại bến Nhà Rồng

 Ảnh lần cuối, tại Tp. Hồ Chí Minh với Nhà thơ Bác sĩ Ngô Gia Chi, 1996
Ảnh lần cuối, tại Tp. Hồ Chí Minh với Nhà thơ Bác sĩ Ngô Gia Chi, 1996
Cùng Nhà thơ Trương Nam Hương, Nhà thơ Lê Thị Kim và các Nhà văn Hội Văn học Nghệ thuật Bến Tre
Cùng Nhà thơ Trương Nam Hương, Nhà thơ Lê Thị Kim và các Nhà văn Hội Văn học Nghệ thuật Bến Tre
Ngồi: Nhà thơ Hương Nhu. Nhà giáo Tường Vân, Nhạc sĩ Hữu Xuân Đứng: Bác sĩ Tố Hoài, Nhà thơ Trương Nam Hương, Nhà văn Lý Nhân
Ngồi: Nhà thơ Hương Nhu. Nhà giáo Tường Vân, Nhạc sĩ Hữu Xuân Đứng: Bác sĩ Tố Hoài, Nhà thơ Trương Nam Hương, Nhà văn Lý Nhân
 Cùng Nhà thơ Trần Trí Thông tại trại viết Đà Lạt, tháng 8-2008
Cùng Nhà thơ Trần Trí Thông tại trại viết Đà Lạt, tháng 8-2008

BÌNH LUẬN