Trại viết Tiểu thuyết đầu tiên của Hội Nhà văn Tp. Hồ Chí Minh

0
760

trai-viet-tieu-thuyết

Lần đầu tiên sau giải phóng, Hội Nhà Văn  Tp. Hồ Chí Minh mở trại viết Tiểu thuyết tại Tp. Nha Trang từ 1-6 đến 15-6-2003. Dự “ Hội thảo về tiểu thuyết” có các Nhà văn Lê Văn Thảo, Nhà văn Anh Đức, Nhà văn Nguyễn Quang Sáng, Nhà thơ Viễn Phương, Nhà thơ Trương Nam Hương…

Ảnh: Nhà văn Lê Văn Thảo, Chủ tịch Hội Nhà văn Tp. Hồ Chí Minh phát biểu trên bàn chủ tọa.

  Ảnh: Các Nhà văn Tp. HCM dự trại
Ảnh: Các Nhà văn Tp. HCM dự trại
                     Ảnh: Tố Hoài với  Nhà văn Lê Văn Duy, 2-6-2003
Ảnh: Tố Hoài với  Nhà văn Lê Văn Duy, 2-6-2003

 

  Tố Hoài  cặm cụi với trang viết khởi đầu                            Tiểu thuyết HOÀNG HÔN DÁT ĐỎ
Tố Hoài  cặm cụi với trang viết khởi đầu
                           Tiểu thuyết HOÀNG HÔN DÁT ĐỎ
  Cùng các nhà văn dự trại viết dã ngoại                     khu bảo tồn đảo Hòn Mun
Cùng các nhà văn dự trại viết dã ngoại
khu bảo tồn đảo Hòn Mun
        Ảnh lưu niệm trại viết tại nhà sang tác Nha Trang 15-6-2003
Ảnh lưu niệm trại viết tại nhà sang tác Nha Trang 15-6-2003

 

BÌNH LUẬN