Hương Nhu – NỬA… ANH – thơ

0
673

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh cầu hôn .                          NỬA…ANH

Khoảng bình yên còn sót lại nửa… anh
Còn sót lại nửa cơn giông vần vũ
Còn sót lại nửa cây đa bến cũ
Nửa hẹn thề lồng bóng nguyệt lung linh!

Một nửa thôi, em mơ mùa hồi sinh
Ô Thước bắc để Ngưu Lang, Chức Nữ
Khỏi trắng bờ, trắng tương tư một nửa
Vốn trong nhau men lửa hương tình!
.                                          H.N.

.                          LỜI GIÓ MƯA

.                                                    Tặng Phương Quang

Hình ảnh có liên quan

Ngọt sao lời gió tự tình
Lời mưa thủ thỉ, quên mình lẻ loi
Lòng ta như hạt nẩy chồi
Chênh chao mềm giữa những lời gió mưa.

Cùng ai xếp lại ngày xưa
Ru ta như cánh võng đưa miệt mài
Ngoài kia mây khép, trăng cài
Trong ta nhóm lửa lời ai hẹn hò.

.                                                                                 H.N.

BÌNH LUẬN